Weboldal címe
Weboldal alcíme
O K T A T Á S
(Az oldal folyamatos szerkesztés alatt áll, igyekszünk minden fontos információt minél hamarabb megosztani Önökkel. Kérjük látogassomn vissza többször)

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is folytatjuk az előző tanévben elindított hangszeres és szolfézs oktatást.  Ezzel ismét lehetőség nyílik az iskolai rendszerből kiszorulók számára, hogy alapítványunkon keresztül  részesülhessenek művészeti oktatásban. ​

Foglalkozásainkat első sorban a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola szakmailag elismert tanárai vezetik, de folyamatosan szeretnénk bevonni az oktatásba a környék más művészeti iskoláiban is kiemelkedő eredményekkel tevékenykedő pedagógusait is, valamint olyan szakembereket, akiknek zenei tevékenysége nem köthető egy konkrét intézményhez. 

Oktatásunk jellemzői:

 • Gyermekközpontú
 • Korai tehetség felismerése és mentorálása
 • Fejlesztő foglalkozások kiemelt figyelemmel a nehezen kezelhető gyerekek problémáira
 • Szereplési lehetőség biztosítása
 • Zenekarainknak hazai és külföldi szereplések szervezése, támogatása
 • Egyfajta "Híd"-program azokra az igényekre, tanulási formákra, melyekre az állami fenntartású iskolákban jelenleg nincs lehetőség
 • Értékteremtő gyermekközösség építése

FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

KOKAS FOGLALKOZÁS


A foglalkozásoknak igen jelentős a nem verbális kapcsolatépítő szerepe: mozdulatok, arcjáték, testbeszéd.

A foglalkozásokon a zenére. a játék és a mozgás segítségével megnyílnak a legzárkózottabb gyerekek is, felszabadulnak gátlásaik, kreatívabbá válnak. A nagyon eleven, izgő-mozgó gyerekekre is jó hatással van ez a fajta zenebefogadás, mert egy idő után nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válnak, hiszen a figyelmet és elfogadást ők is megkapják társaiktól és a pedagógustól.

A foglalkozások hatására formálódik a gyerekek zenei ízlése, megtanulják szeretni az értékes zenét. A foglalkozások a zenei készségek fejlesztése mellett az alábbi területeket fejleszti:​

 • a gyerekek mozgásásnak koordinálását, összerendezésést, ritmusérzékét
 • a gyerekek kreativitását, önbizalmát, önbecsülését
 • a gyerekek empatikus képességét
 • a gyerekek figyelmének erösödését
 •  oldódik a gyerekek gátlásossága, frusztrációja, ezáltal javul az esetleges stressz feloldó képességük

A foglalkozásokon való részvételhez nem kell hangszertudás és év közben is folyamatosan lehet csatlakozni! :-)

DALCROZE - EURYTHMIA

A foglalkozásokat vezeti: Goldmann Anikó

Emil Jacques-Dalcroze (1865-1950), bécsi születésű svájci zeneszerző és pedagógus, az eurythmia zenei nevelésimódszer kifejlesztője

Dalcroze pedagógiai módszere a zene és a mozgás közötti kapcsolaton alapszik. A gyermek a játék és mozgás révén ismerkedik meg a zenével. Ez magában foglalja a ritmus és a zene tanulását, éneklést, hallásgyakorlatokat a mozgás és az improvizáció segítségével. Dalcroze metodikája a Kodály módszert kiegészítve a mozgást helyezi előtérbe.

A fő tanulási technika gyakorlati és tapasztalati, de esztétikai mozgásra is törekszik. Már egészen kis gyermek is képes arra, hogy az aktív zenehallgatás segítségével átérezze és megtanuljon változatos ritmusképleteket, dallamokat, tempókat, zenei karaktereket és formákat, valamint elsajátítsa a szolmizáció alapjait.

A foglalkozásokon a gyermek előbb a testével érzékeli a ritmust és a zenét, majd lefordítja azt a mozgás nyelvére. A zene tartalmi és érzelmi elemei a mozgásban nyernek kifejezést, és egy magasabb fokon a tanuló képessé válik akár egy teljes zenemű interpretálására, vagy az arra történő improvizációra. A gyermekek különböző ritmushangszerekkel is megismerkednek és megtanulnak játszani rajtuk. Dalcroze metodikája hangsúlyozza az improvizáció, a rögtönzés fontosságát mind a mozgásban mind a hangszeres tudásban mind pedig az éneklésben.

A meghallgatott zeneművek köre a magyar népdaloktól a klasszikus zeneirodalom legrégibb (reneszánsz és barokk) korszakán, a gyermekdalokon és táncokon át egészen a jazz-ig, valamint az improvizációig terjed. Ennek révén a gyermek kapcsolatba kerül a zeneirodalom egészével.

A foglalkozások időtartama: 1x45 perc/hét

Részvételi díj: 1000ft/ foglalkozás (az összegek előre fizetendők havi rendszerességgel.Testvérpároknak 10% kedvezmény)

HANGSZERES ÓRÁK

illusztráció
illusztráció

Oktatási műhelyünkben kis csoportokban lehet az alábbi hangszerek közül választani:

 • zongora (idén indul)
 • furulya/fuvola (tanár hiányában idén még nem indul de szervezés alatt)
 • hegedű (tanár hiányábanidén még nem indul de szervezés alatt)
 • gitár (idén indul)
 • ütő (tanár hiányában idén még nem indul de szervezés alatt)


Ezt az oktatási formát már évek óta alkalmazzák a kisebb gyerekek hangszeres tanításában. A gyerekek nagyon szeretnek közösen játszani, így mind az előkészítő gyakorlatok, mind pedig a hangszer technika alapjainak elsajátításában hatékony módszer. Az egymásra figyelés, egymás képességeinek megismerése, az oktatási forma által a közös muzsikálás élménye mind-mind motiváló hatással van a gyerekekre. Ez egy "HÍD" - programnak is tekinthető, mely időszak alatt kiderül, mennyire köti le a gyerekek figyelmét, érdeklődésést a hangszer tanulása. Ezek alapján a későbbiekben egy sikeres felvételi esetén egyéni tanulásban is folytathatja azt, akár zeneiskolai keretek között is.

A foglalkozások időtartama: 1x45 perc 

Részvételi díj:  2 fő/csoport esetén 3000ft/tanóra                                                                                                                                                                                                                                  3-4 fő /csoport esetén 2000ft/tanóra                                                                                                                                                                                                                          Testvérpároknak 10% kedvezmény!                                                                                                               

CSOPORTOS ÓRÁK


SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ


A zenei hallás,- ritmus,- és éneklési készség fejlesztését minél​fiatalabb korban el kell kezdeni ahhoz, hogy a gyerekek abszolút játékosan, szinte észrevétlenül, indirekten sajátíthassák el az alapokat. Kodály Zoltán egyik előadásában - amit a művészeti nevelésről tartott (1948, Párizs) - azt mondta, hogy a gyermek zenei nevelését kilenc hónappal a születése előtt kell elkezdeni. Kodály ezzel a kijelentésével azt szerette volna érzékeltetni, hogy minden édesanyának hinnie kell abban, hogy gyermeke egészséges lelki fejlődése szempontjából már 

magzati és újszülött korban is fontos az éneklés. Kodály gondolatai azóta már tudományosan is bizonyítást nyertek, olyannyira, hogy a legújabb kutatások kimutatása szerint, a zenetanulás az agynak valamennyi területét egyszerre fejleszti.  Ezáltal a zenét tanuló gyerekeknek az egyéb részképességek mellett a probléma megoldó képességük is hatékonyabban fejlődik. 

Azonban az is tény, hogy minél később kezd el egy gyermek zenét tanulni, annál nehezebben rendeződnek össze ezek az idegpályák, egy bizonyos idő után pedig már egyáltalán nem tudják elérni azt a fejlettségi szintet, melyet a megfelelő időben elkezdett tanulási folyamat eredményezne. 

A foglalkozások időtartama: 1 x 45 perc/hét

Részvételi díj: 1000ft/ tanóra ( Testvérpároknak 10% kedvezmény)

                               N É P T Á N C                                                                                                                       (idén nem indul)  

A foglalkozásokat vezeti: Gyúró Tamás

Mint minden művészeti ágban, a néptáncnál is fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb, már óvodás, de leghamarabb kisiskolás korban megízleljék a tánc örömét, varázsát. Az Ő világuk a mese és a játék. Éppen ezért, minden néptánc tanulás kezdeti szakasza is a népi játékokra, népdalokra, táncetüdök elsajátjtására épül. Ekkor még "gond" nélkül, játékosan sajátítják el a gyerekek a különféle technikai elemeket.

Gyúró Tamás​ több évtizedes táncpedagógiaia múltja alatt a különféle korosztályok számára számos néptánc csoportot alakítotthozott létre, egészen a kicsiktől a fiatal felnőttekig. Neve az idők folyamán már szinte fogalommá vált a szakmában. Csoportépítő képessége, türelme, technikai tudása és a koreográfiáiban megmutatkozó végtelen kreativitása tette Őt az egyik legközkedveltebb pedagógussá.

A foglalkozások időtartama: 1x45 perc/hét

Részvételi díja: 1000ft./ foglalkozás  (testvérpároknak 10% kedvezmény)